Ổ cứng thể rắn Intel® chuỗi D7-P5510

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5510
(3,84 TB, 2,5in PCIe* 4.0x4, 3D4, TLC)
3.84 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn Intel® dòng D7-P5510
(7,68 TB, 2,5in PCIe* 4.0x4, 3D4, TLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.