Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q4'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) ~3.0 Gbps 2x2 (Intel® Double Connect Technology)
Q3'21 Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4 Gbps 2x2