Dòng Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wi-Fi 6E AX210
(Gig+)
Launched Q4'20 Wi-Fi 6E Pre-Certified 2.4Gbps 2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz, (160Mhz) 2x2