Bộ nhớ liên tục Intel® Optane ™ dòng 200

Tên sản phẩm
Dung lượng
Tình trạng
Hệ số hình dạng
Giao diện
128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.