Bộ nhớ liên tục Intel® Optane ™ dòng 200

Tên sản phẩm
Dung lượng
Hệ số hình dạng
Giao diện
128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T