11th Generation Intel® Core™ i3 Processors

11th Generation Intel® Core™ i3 Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i3-1125G4 Processor Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1125G4 Processor Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1120G4 Processor Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115GRE Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4E Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4 Processor Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1115G4 Processor Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-1110G4 Processor Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.