Bộ xử lý Intel® Core ™ i3 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-11100HE Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4E Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115GRE Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1120G4 Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4 Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1125G4 Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1110G4 Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i3-1115G4 Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1115G4 Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.