Bộ xử lý Intel® Core ™ i3 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.