Bộ xử lý Intel® Core ™ i7 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850HE Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11600H Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11390H Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1195G7 Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1195G7 Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11800H Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11850H Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700 Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700F Launched Q1'21 8 4.90 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700K Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700KF Launched Q1'21 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11700T Launched Q1'21 8 4.60 GHz 1.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11370H Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-11375H Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1180G7 Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7E Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185GRE Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1160G7 Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1165G7 Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i7-1185G7 Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.