11th Generation Intel® Core™ i7 Processors

11th Generation Intel® Core™ i7 Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i7-1185GRE Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1185G7E Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1185G7 Processor Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1180G7 Processor Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1165G7 Processor Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1165G7 Processor Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-1160G7 Processor Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-11375H Processor Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics
Intel® Core™ i7-11370H Processor Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Xe Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.