Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xe đủ điều kiện
Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Launched Q1'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 730
Launched Q1'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 750
Launched Q1'21 6 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 750
Launched Q1'21 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 750
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 750
Launched Q1'21 6 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 6 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 750
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Xᵉ

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.