Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500HE Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11320H Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1155G7 Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1155G7 Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-11260H Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400H Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500H Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-11400 Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400F Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11400T Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500 Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11500T Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600 Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600K Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600KF Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11600T Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-11300H Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7 Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1130G7 Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.