Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11

Bộ xử lý Intel® Core ™ i5 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-11300H Processor Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145GRE Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7E Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1130G7 Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1140G7 Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1145G7 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-1135G7 Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400 Processor Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400F Processor Launched Q1'21 6 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500T Processor Launched Q1'21 6 3.90 GHz 1.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400T Processor Launched Q1'21 6 3.70 GHz 1.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600 Processor Launched Q1'21 6 4.80 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600K Processor Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600KF Processor Launched Q1'21 6 4.90 GHz 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500 Processor Launched Q1'21 6 4.60 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11600T Processor Launched Q1'21 6 4.10 GHz 1.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11500H Processor Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11400H Processor Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-11260H Processor Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.