11th Generation Intel® Core™ i9 Processors

11th Generation Intel® Core™ i9 Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i9-11900 Processor Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900F Processor Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900T Processor Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900KF Processor Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900K Processor Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11950H Processor Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11980HK Processor Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-11900H Processor Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.