Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors
Q1'21 8 5.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 750
Q1'21 8 5.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 8 5.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 750
Q1'21 8 5.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Q1'21 8 4.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 750

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.