Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 11

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900H Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11950H Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11980HK Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900 Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900F Launched Q1'21 8 5.20 GHz 2.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900K Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900KF Launched Q1'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-11900T Launched Q1'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.