Intel® Core™ Processors with Intel® Hybrid Technology

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Core™ i5-L16G7 Processor Launched Q2'20 5 3.00 GHz 1.40 GHz 4 MB Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i3-L13G4 Processor Launched Q2'20 5 2.80 GHz 800 MHz 4 MB Đồ họa Intel® UHD

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.