Intel® SSD D7-P5500 Series

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD D7-P5500 Series
(7.68TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D3, TLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® SSD D7-P5500 Series
(3.84TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D3, TLC)
3.84 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® SSD D7-P5500 Series
(1.92TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D3, TLC)
1.92 TB Launched U.2 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.