Bộ xử lý Intel Atom® dòng P

Bộ xử lý Intel Atom® dòng P

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® P5962B Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5942B Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5931B Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® P5921B Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.