Intel Atom® Processor P Series

Intel Atom® Processor P Series

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® Processor P5962B Launched Q1'20 24 2.20 GHz 27 MB L2 Cache
Intel Atom® Processor P5942B Launched Q1'20 16 2.20 GHz 18 MB L2 Cache
Intel Atom® Processor P5931B Launched Q1'20 12 2.20 GHz 13.5 MB L2 Cache
Intel Atom® Processor P5921B Launched Q1'20 8 2.20 GHz 9 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.