Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
9.5 W Dual 5/2.5/1GbE, 100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)