Bộ điều khiển Intel® Ethernet V710

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched 9.5 W Dual 5/2.5/1GbE, 100Mb