Cáp quang QSFP+ Ethernet Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Cáp quang LR QSFP+ Ethernet Intel® Launched
Cáp quang SR QSFP+ Ethernet Inte® Launched