Cáp quang QSFP+ Ethernet Intel®

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
NumPorts
NetworkDataRate
Launched
Launched