Intel® Stratix® 10 NX FPGA

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) Digital Signal Processing (DSP) Blocks Maximum Embedded Memory Package Options So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 NX 2100 FPGA Launched Q2'20 2073000 3960 239.5 Mb F2597, F2912