Suy luận AI khối trung tâm dữ liệu Intel® dành cho Doanh nghiệp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng FormFactor Kiểu hình thức của khung vỏ SupportedCPUSocket So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System XIR1208WFTY02 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR1208WFTY01 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR2208WFTZ03 Q4'19 Discontinued 2U Rack

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.