Suy luận AI khối trung tâm dữ liệu Intel® dành cho Doanh nghiệp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Phân đoạn thẳng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System XIR1208WFTY01 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR1208WFTY02 Q4'19 Discontinued 1U Rack
Intel® Server System XIR2208WFTZ03 Q4'19 Discontinued 2U Rack

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.