Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
TDP
Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W
Discontinued 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.