Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W
Bo Mạch Máy Chủ Intel® M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.