Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 1U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4
Q2'21 Discontinued 18.79” x 16.84” 2U Rack Socket-P4