Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'20 Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) 1U Rack Socket P