Bộ Intel® NUC với bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNK Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNKP Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNHC Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i7FNH Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHJ Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNH Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNHF Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNKP Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNK Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNHF Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i3FNH Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Bộ Intel® NUC 10 Performance - NUC10i5FNK Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i5FNHN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i5FNKN Launched Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i7FNHN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i3FNHN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i3FNKN Launched Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz)
Intel® NUC 10 Performance kit - NUC10i7FNKN Launched Intel® Core™ i7-10710U Processor (12M Cache, up to 4.70 GHz)