Các bộ phận khung Intel® NUC

Tên sản phẩm
Tình trạng
ProcessorIncluded
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Launched Dual HDMI Out
Launched Dual HDMI Out
Launched Up to dual 5760x1080 via six HDMI ports
Launched Dual HDMI
Launched Dual HDMI