Bộ xử lý Intel® Celeron® dòng 5000

Bộ xử lý Intel® Celeron® dòng 5000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5305U Launched Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 5205U Launched Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.