Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
ServerSystemType
Chân cắm
TDP
Discontinued uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W