Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
ServerSystemType
Chân cắm
TDP
Discontinued uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.