Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.