Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980HK Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i9-10900TE Processor Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900KF Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900F Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i9-10900E Processor Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-10850K Processor Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.