Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Q3'20 10 5.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 8 5.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Q2'20 10 5.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 10 4.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 10 5.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q2'20 10 5.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 10 5.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Q2'20 10 4.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 10 4.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Q2'20 8 5.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.