Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core ™ i9-10850K Launched Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10885H Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900 Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900E Launched Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900F Launched Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900K Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900KF Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900T Launched Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10900TE Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-10980HK Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.