Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Launched Q3'20 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q2'20 4 4.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q2'20 6 4.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'20 8 4.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'20 8 5.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'20 8 4.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'20 8 4.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Launched Q2'20 6 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q2'20 6 5.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Discontinued Q2'20 8 5.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q3'19 4 4.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q3'19 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Launched Q3'19 6 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Discontinued Q3'19 4 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.