Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10875H Launched Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10850H Processor Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10810U Launched Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10750H Launched Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10710U Launched Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Intel® Core™ i7-10700TE Processor Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700T Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700KF Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700K Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700F Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-10700E Processor Launched Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10700 Launched Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7 Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10610U Launched Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7 Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1068NG7 Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510U Launched Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-10510Y Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.