Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105 Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105F Launched Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10105T Launched Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305 Launched Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10305T Launched Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10325 Launched Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100Y Launched Q1'21 2 3.90 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100F Launched Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100 Launched Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100E Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100T Launched Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10100TE Launched Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300 Launched Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10300T Launched Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10320 Launched Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110U Launched Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-10110Y Launched Q3'19 2 4.00 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4 Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1 Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.