Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q4'20 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'20 4 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q2'20 4 4.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q2'20 6 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'20 6 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 6 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q2'20 6 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'20 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q2'20 4 4.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'19 4 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'19 4 4.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'19 4 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'19 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Q3'19 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Q3'19 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.