Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 10

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10505 Launched Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500H Launched Q4'20 6 4.50 GHz 2.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core ™ i5-10200H Launched Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310U Launched Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1038NG7 Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400 Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400F Launched Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400T Launched Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500 Launched Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500E Launched Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500T Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10500TE Launched Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600 Launched Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600K Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600KF Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10600T Launched Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10300H Launched Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10400H Launched Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210U Launched Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10210Y Launched Q3'19 4 4.00 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-10310Y Discontinued Q3'19 4 4.10 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7 Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1 Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.