Mạch điều khiển chuỗi 500 (lên đến 10GbE)

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 13.6 W Quad
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 6.8 W Dual
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Launched 3.4 W Single
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-BT2 Launched 11 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT2 Launched 11 W Dual PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT Launched 8 W Single PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2 Launched 12.5 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-BT2 Launched 14 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched Dual PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Launched Single PCIe v2.0 (5.0 GT/s)