Ổ cứng thể rắn Intel® chuỗi D5-P4420

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD Intel® dòng D5-P4420
(7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.