Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573 Gigabit

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 1.3 W Single
Discontinued 1.3 W Single
Discontinued 1.4 W Single