Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573 Gigabit

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573E Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573L Gigabit Discontinued 1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)