Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573 Gigabit

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Loại hệ thống giao diện
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.3 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)
1.4 W Single PCIe v1.0a (2.5 GT/s)