2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Platinum 9282 Processor Launched Q2'19 56 3.80 GHz 2.60 GHz 77 MB L2
Intel® Xeon® Platinum 9242 Processor Launched Q2'19 48 3.80 GHz 2.30 GHz 71.5 MB L2
Intel® Xeon® Platinum 8280M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8280 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.70 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276M Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276L Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8276 Processor Launched Q2'19 28 4.00 GHz 2.20 GHz 38.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8270 Processor Launched Q2'19 26 4.00 GHz 2.70 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8268 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.90 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260Y Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260M Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260L Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8260 Processor Launched Q2'19 24 3.90 GHz 2.40 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Platinum 8256 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Platinum 8253 Processor Launched Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6262V Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB
Intel® Xeon® Gold 6254 Processor Launched Q2'19 18 4.00 GHz 3.10 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252N Processor Launched Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6252 Processor Launched Q2'19 24 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6248 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.50 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6246 Processor Launched Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6244 Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 3.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6242 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.80 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 6240Y Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240M Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240L Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6240 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6238T Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238M Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238L Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6238 Processor Launched Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6234 Processor Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 6230T Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230N Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.30 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6230 Processor Launched Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 6226 Processor Launched Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB
Intel® Xeon® Gold 6222V Processor Launched Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5222 Processor Launched Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Gold 5220T Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220S Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5220 Processor Launched Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5218T Processor Launched Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218N Processor Launched Q2'19 16 3.70 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218B Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5218 Processor Launched Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Gold 5217 Processor Launched Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Gold 5215M Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215L Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Gold 5215 Processor Launched Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4216 Processor Launched Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB
Intel® Xeon® Silver 4215 Processor Launched Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4214Y Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4214 Processor Launched Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB
Intel® Xeon® Silver 4210 Processor Launched Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB
Intel® Xeon® Silver 4209T Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Silver 4208 Processor Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB
Intel® Xeon® Bronze 3204 Processor Launched Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.