Chuỗi Intel® Wi-Fi 6

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wi-Fi 6 AX201 Launched Q2'19 WiFi 6 (802.11ax) 2.4Gbps 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 2x2
Intel® Wi-Fi 6 AX200 Launched Q2'19 WiFi 6 (802.11ax) 2.4Gbps 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 2x2