Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 4000

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® 4000

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Celeron®4205U Launched Q1'19 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 4305U Launched Q2'19 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Intel® Celeron® Processor 4305UE Launched Q2'19 2 2.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.