Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M15

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M15
(64GB, M.2 80mm PCIe x4, 3D XPoint™)
64 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M15
(32GB, M.2 80mm PCIe x4, 3D XPoint™)
32 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4
Bộ nhớ chuỗi Intel® Optane™ M15
(16GB, M.2 80mm PCIe x4, 3D XPoint™)
16 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.