Cáp quang Intel® Ethernet QSFP28

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
NumPorts
NetworkDataRate
Launched