Cáp quang Intel® Ethernet QSFP28

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Cáp quang Intel® Ethernet QSFP28 Launched