Bộ điều khiển Ethernet Intel® E810

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched Dual 25Gb/s
Launched Single 100Gb/s
Launched Dual 100Gb/s