Mạch điều khiển Ethernet chuỗi Intel® 800

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-CAM2 Launched Dual PCIe v4.0/v3.0
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-CAM1 Launched Single PCIe v4.0/v3.0
Mạch điều khiển Ethernet Intel® E810-XXVAM2 Announced Dual PCIe v4.0/v3.0