Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.