Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q4'19 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 4.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 4.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q2'19 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630
Q1'19 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Q4'18 8 5.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.