Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Bộ xử lý Intel® Core™ i9 thế hệ thứ 9

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.