Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 100GbE E810

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-2CQDA2 Launched QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA1 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP Launched QSFP28 port - DAC
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA1 dành cho OCP 3.0 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA2 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA2 dành cho OCP 3.0 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's