Bộ điều hợp mạng Ethernet chuỗi Intel® E810

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Network Adapter E810-CQDA1 for OCP Launched QSFP28 port - DAC Single PCIe 3.0 (16 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA1 dành cho OCP 3.0 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's Single PCIe 4.0 (16 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA2 dành cho OCP 3.0 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-2CQDA2 Launched QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA1 Launched QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single PCIe 4.0 (16 GT/s)
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® E810-CQDA2 Launched QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual PCIe 4.0 (16 GT/s)