Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 100GbE E810

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's. SiPh
Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE (200GbE when ports bifurcated) PCIe 4.0 (16GT/s)
QSFP28 port - DAC, Optics, and AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 port - DAC Single 100/50/25/10GbE PCIe 3.0 (8 GT/s)
QSFP28 port - DAC, Optics, AOC's Single 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 ports - DAC, Optics, and AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)
QSFP28 ports - DAC, Optics, AOC's Dual 100/50/25/10GbE PCIe 4.0 (16 GT/s)