Bộ điều khiển Ethernet chuỗi Intel® I225

Tên sản phẩm
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
2 W Single 2.5GbE PCIe 3.1
2 W Single 2.5GbE PCIe
1.95 W Single 2.5GbE PCIe