Intel® Ethernet Controller I225 Series

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller I225-LM Launched 2 W Single 2.5G PCIe
Intel® Ethernet Controller I225-V Launched Không 1.95 W Single 2.5G PCIe