Bộ điều khiển Ethernet chuỗi Intel® I225

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Launched 2 W Single 2.5GbE
Launched 2 W Single 2.5GbE
Launched 1.95 W Single 2.5GbE