Intel® SSD 660p Series

Intel® SSD 660p Series

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD 660p Series
(2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
2.048 TB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4
Intel® SSD 660p Series
(1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
1.024 TB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4
Intel® SSD 660p Series
(512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC)
512 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe NVMe 3.0 x4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.