Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(375GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
375 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(200GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
200 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(100GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® Optane™ DC P4801X
(100GB, M.2 110MM PCIe x4, 3D XPoint™)
100 GB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.