Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® (PAC)

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® PAC với FPGA Arria® 10 GX Launched
Intel® FPGA PAC D5005 Announced
Intel® FPGA PAC N3000 Announced