Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® (PAC)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
Q4'19 1150000
Q4'19 2800000
Q4'17 1150000