Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® (PAC)

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
DigitalSignalProcessingBlocks
EmbeddedMemoryMax
UserIOMax
PackageOptions
Q4'19 1150000
Q4'19 2800000
Q4'17 1150000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP