Thẻ tăng tốc có thể lập trình Intel® (PAC)

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Logic Elements (LE) DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® PAC với FPGA Arria® 10 GX Launched Q4'17 1150000
Intel® FPGA PAC N3000 Launched Q4'19 1150000
Intel® FPGA PAC D5005 Launched Q4'19 2800000