FPGA Arria® V GT

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2011 156000 396 11.471 Mb 416 F672, F896
2011 242000 800 15.108 Mb 544 F896, F1152
2011 362000 1045 19.358 Mb 704 F896, F1152, F1517
2011 504000 1156 27.046 Mb 704 F1152, F1517

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc FPGA Intel® theo dòng sản phẩm, trạng thái, đồ họa bộ xử lý, quang khắc và TDP