FPGA Stratix® V E

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2010 840000 352 61.67 Mb 840 F1517, F1932
2010 952000 352 62.96 Mb 840 F1517, F1932