FPGA Intel® Stratix® 10 MX

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành LogicElements DigitalSignalProcessingBlocks EmbeddedMemoryMax PackageOptions So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Stratix® 10 MX 1650 FPGA Launched 2017 1679000 3326 223.5 Mb F2597, F2912
Intel® Stratix® 10 MX 2100 FPGA Launched 2017 2073000 3960 239.5 Mb F2597, F2912