FPGA Intel® Stratix® 10 MX

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tổng số I/O Người dùng Tối đa
Tùy chọn gói
2017 1679000 3326 223.5 Mb 656 F2597, F2912
2017 2073000 3960 239.5 Mb 656 F2597, F2912