Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(1,6TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1.6 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(3,2TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
3.2 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(6,4TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
6.4 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4610
(7,6TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.