Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® dòng X722

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X722-DA2 Discontinued SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m
Bộ điều hợp mạng Ethernet Intel® X722-DA4 Discontinued SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 7m