Chipset Intel® dòng C240

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bus Speed
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Launched Gen3 3.1 6 W
Launched Gen3 3.1/2.0 6 W
Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W