Chipset Intel® dòng C240

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C242 Launched Gen3 3.1 6 W
Chipset Intel® C246 Launched Gen3 3.1/2.0 6 W
Chipset di động Intel® CM246 Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W