Intel® C240 Series Chipsets

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® C246 Chipset Launched Gen3 3.1/2.0 6 W
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched 8 GT/s 3.0 3.1/2.0 3 W
Intel® C242 Chipset Launched Gen3 3.1 Không 6 W