Intel® SSD DC P4511 Series

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® SSD DC P4511 Series
(4.0TB, EDSFF S 5.9mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched E1.S 5.9mm PCIe NVMe 3.1 x4
Intel® SSD DC P4511 Series
(2.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe NVMe 3.1 x4
Intel® SSD DC P4511 Series
(1.0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe NVMe 3.1 x4

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.