Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Sê-ri Intel® SSD DC P4511
(4,0TB, EDSFF S 5,9mm PCIe 3,1 x4, 3D2, TLC)
4 TB Launched E1.S 5.9mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511
(1,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
1 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4511
(2,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC)
2 TB Launched M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.