Khối trung tâm dữ liệu Intel® để kết nối mạng (Intel® DCB để kết nối mạng)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® NB2208WFQNFVI Q1'18 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.