Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® E 6100p

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 6100p
(256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
256 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 6100p
(128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
128 GB Launched M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.